Nuchem Research

Förstasidan     Om oss     Aktuella projekt     Våra experter     Kontakt     För investerare    

Våra experter

Christian Ekberg, Tekn. dr. Prof.
Statistik, känslighets- och osäkerhetsanalys, separation

Allan Emrén, Fil. dr.
Teoretisk och fysikalisk kemi, termodynamik, geokemi, simuleringar

Anna-Maria Jakobsson, Tekn. dr.
Sorption, termodynamik

Mikael Nilsson, Tekn. dr.
Separation, aktinidkemi, ångtryck

Mattias Olsson, Tekn. dr.
Sorption, termodynamik

Teodora Retegan, Tekn. dr.
Separationsprocesser, vätskeextraktion

Arvid Ödegaard-Jensen, Tekn. dr.
ICPMS, simulering, termodynamik

Policy

Nuchem Research skall ha sin styrka i medarbetarnas höga kompetens