Nuchem Research

Förstasidan     Om oss     Aktuella projekt     Våra experter     Kontakt     För investerare    

Handel med aktierna
Ägare kan sinsemellan göra affärer utan begränsningar.
Bolagsordningen innehåller en hembudsklausul som träder i kraft om någon vill sälja till utomstående. För att utomstående skall kunna bli ägare, krävs att ingen tidigare ägare kräver att få utnyttja sin hembudsrätt.

När så önskas, åtar sig Renin AB att beräkna aktiens värde, samt att köpa eller sälja aktier i begränsad omfattning.
Förfrågningar om aktieaffärer förmedlas av styrelsen i Nuchem Research AB.

Värdetillväxt under 2005-2011: 14 procent per år
Effektivt substansvärde 10-12-31: 259 kr/aktie
Föreslagen utdelning 2011: 10 kr/aktie
Köpkurs 09-12-31: 178 kr/aktie
Säljkurs 09-12-31: 306 kr/aktie
Bolagsstämma 2011: 23 juni kl 19 i Hemsjö

Målsättning

Nuchem skall ge vinst och utdelning varje år.
En affärsmodell har utvecklats som ger detta stor sannolikhet.